Osuszacze powietrza

Zadaniem osuszaczy powietrza jest obniżanie wilgotności powietrza i utrzymywanie jej na określonym poziomie. Niekontrolowana wilgoć może prowadzić do wielu negatywnych zjawisk takich jak: korozja, powstawanie pleśni i grzybów, zbrylanie substancji higroskopijnych, niszczenie materiałów wrażliwych na wilgoć.

Osuszacze powietrza znajdują więc zastosowanie przy: ochronie przed korozją instalacji i konstrukcji stalowych, przy zapobieganiu przed pojawieniem się grzybów i pleśni w pomieszczeniach o wysokim zawilgoceniu powietrza (np. łazienki, hale basenowe), w pracach budowlanych – do osuszania konstrukcji budynku, przy zabezpieczaniu przed niszczeniem materiałów higroskopijnych, dla utrzymania niskiej wilgotności wymaganej ze względów technologicznych, przy usuwaniu szkód po zalaniu pomieszczeń w wielu innych przypadkach. Osuszacze obniżają wilgotność powietrza na dwa różne sposoby: przez kondensację lub adsorpcję pary wodnej.

Działanie osuszaczy kondensacyjnych (domowych, przemysłowych, budowlanych i basenowych) oparte jest na zjawisku wykraplania pary wodnej z powietrza w wyniku schładzania go do temperatury poniżej punktu rosy. Podstawowym układem urządzenia kondensacyjnego jest pompa ciepła, co czyni jego pracę bardziej energooszczędną. Wilgotne powietrze kierowane zostaje przez wentylator na parownik (chłodnica), gdzie zostaje schłodzone do temperatury poniżej punktu rosy. Powoduje to skroplenie się wody na powierzchni parownika, a następnie jej spływanie do zbiornika, bądź do przewodu odprowadzającego skropliny. Powietrze o znacznie zmniejszonej już zawartości wilgoci zostaje podgrzane na skraplaczu (nagrzewnica) i wydmuchane z powrotem do pomieszczenia. Powietrze wydmuchane z osuszacza ma o 5-8 st. C temperaturę wyższą niż powietrze zasysane. Przy ciągłej pracy osuszacz stopniowo redukuje poziom wilgotności w powietrzu.

OSUSZACZE SERII DH są to modele przeznaczone do usuwania szkód powodziowych, dla użytkowników prywatnych jak i profesjonalistów.

OSUSZACZE SERII DS zapewniają wysoki poziom komfortu w różnych przestrzeniach budynku mieszkalnego. W łazience zapobiegają gromadzeniu się wilgoci na oknach i płytkach ceramicznych, które stanowią idealne podłoże do rozwoju pleśni i grzybów. W sypialni schładzają upalne, letnie powietrze i sprawiają, że noce stają się bardziej znośne. W domkach letniskowych i w kajutach łodzi motorowych zapobiegają przenikaniu i rozwojowi wilgoci.

OSUSZACZE BUDOWLANE 

Do większości prac budowlanych używa się dużej ilości wody, która pozostaje na ścianach, posadzkach i stropach, a którą należy usunąć, aby kontynuować prace. Najlepsze efekty w przypadku osuszania budynków można osiągnąć poprzez zastosowanie urządzeń osuszających. Skraplają one wilgoć zawartą w powietrzu, umożliwiając ciągłe wchłanianie wilgoci ze ścian, stropów i podłóg. Urządzenie należy umieszczać w pomieszczeniu zamkniętym, aby ograniczyć dostęp zewnętrznego wilgotnego powietrza.

OSUSZACZE PRZEMYSŁOWE 

Osuszacze tej grupy charakteryzują się wysoką wydajnością, zwarta konstrukcją i cicha pracą. Znajdują one zastosowanie w przypadkach, w których konieczne jest utrzymanie niskiej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach o dużych kubaturach. Typowymi obiektami będą tutaj hale magazynowe, spichlerze, pomieszczenia archiwów, stacje uzdatniania wody itp. Posługując się osuszaczami przemysłowymi można skutecznie przeprowadzić proces suszenia materiałów, które w wyniku procesu technologicznego (np. półfabrykaty budowlane) lub ze swej natury (np. drewno, produkty spożywcze) posiadają w sobie duże ilości wody.

Praca urządzeń sterowana jest wbudowanym higrostatem.

OSUSZACZE BASENOWE 

Kryte baseny kąpielowe to obiekty o specyficznym wewnętrznym mikroklimacie. Ze względu na duże otwarte zbiorniki wodne w halach basenowych występują znaczne zyski wilgoci pochodzące od parowania z powierzchni wody. Jest to efekt niepożądany, który powoduje: powstawanie rdzy na elementach metalowych, powstawanie pleśni i grzybów, niszczenie przegród budowlanych, zaparowanie szyb i dyskomfort kapiących się osób.

Dla przedłużenia żywotności budynku i poprawy komfortu ludzi należy zastosować urządzenia osuszające powietrze, które zredukują poziom wilgotności powietrza i spowodują likwidację wymienionych powyżej niekorzystnych zjawisk.

Osuszacze basenowe przeznaczone są do pracy stacjonarnej, ich płaski kształt przypomina nowoczesny grzejnik.

W osuszaczach adsorpcyjnych wykorzystano zjawisko fizycznej adsorpcji wilgoci. Głównym elementem urządzenia adsorpcyjnego jest rotor – część obrotowa pokryta silnie higroskopijnym żelem krzemionkowym. Konstrukcja rotora w połączeniu z mikroporowatą strukturą krzemu daje bardzo dużą powierzchnię zdolną do adsorbowania dużej ilości wilgoci. Praca tych osuszaczy oparta jest na obróbce dwóch strumieni powietrza – większego strumienia procesowego i mniejszego strumienia regeneracyjnego (3:1). Powietrze procesowe przepływające przez rotor zostaje osuszone. Natomiast mniejszy strumień powietrza podgrzewany jest w urządzeniu do około 140 st. C i kierowany do sekcji regeneracji rotora, gdzie powoduje szybkie odparowanie i usunięcie wilgoci z jego powierzchni. W ten sposób rotor ulega samoregeneracji, co pozwala na ciągłą pracę osuszacza.

Kompaktowe osuszacze adsorpcyjne to bardzo cenione rozwiązania, przeznaczone do szerokiego spektrum zastosowań w zakresie usuwania szkód zalaniowych. Gwarantują ciągłe osuszanie, zabezpieczenie odprowadzanych skroplin oraz klimatyzowanie przestrzeni o utrudnionym dostępie. Kompaktowe osuszacze charakteryzują się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii, pracując nawet w warunkach niskich temperatur i wilgotności.

KLIMAPOZ KALASZ OWCZAREK SPÓŁKA JAWNA

ul. Browarna 10
61-063 Poznań
woj. Wielkopolskie

61 87 28 000
61 65 33 184
NIP: 7820008033